...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންވަންކަނދިލި
ނ.
ރަންރީނދޫ ކުލައިގެ މަލެއްއަޅާ ފަތްފިލާވެއްޔެއް.
އެގަހުގެމުލުގައި މީރުވަހެއް ދުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ