...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންމަތީލުން
މ.
ދިރޭރަހަޔާއި އިބްރާހީމު ރަނުގެ ކުނޑިޔާ އޮޑިހަނަކަށް އަޅައިގެން 27 ގަޑިއިރުވަންދެން އެއްކުރުމަށްފަހު ރަންމަތީލާންވީ އެތި އަލިފާނުން ރަނގަޅަށް ދޮންކޮށް ތެޔޮކަނޑުވައިލައި ހިހޫވީމާ ލުނބޯހުތާ، ސައިބޯނިއޮށުގެ ފެނުން ލޯނަރު ބުރުސް އަޅައި ރަނގަޅަށް ދޮވެސާފުކޮށްލައި އޭގެފަހުން ރަންމަތީލާއެތީގައި ރަނގަޅަށް އޮޑިހަނުގައި ގާނައިފައި ހުރި ކުނޑިތައް ކުޑަ ފިއްސަކުން ހާކައިލައި އެއްވަރުކޮށް ލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އަލިފާން މަތީބާއް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ