...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންމުތް
ނ.
އިތާގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ރަންކުލައިގެ މުތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިތާމުތް . މަރުވާރީދު . މަރުޖާނު . މިއަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ