...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންފަޅޯ
ނ.
ޅަކޮށް ހުންނައިރު ވެސް ބޭރުތޮށިގަނޑު ރީނދޫ ކުލައިގައި ހުންނަ ފަޅ..
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިނގިރޭސިފަޅޯ . ފަޅޯ . ސުވޭހުފަޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ