...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ކުލައަކީ ރަންކުލައެވެ.
މަހުގެ ބޮލާއި ހަށިގަނޑުގައި ނާރިގު ކުލައަކަށްދާ ރީނދޫ ކުލައިގެ ކުދި ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅުގައި ނޫކުލައިގެ ހިމަ ފަށެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ