...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންފުޅު
ނ.
(1) ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުންނަށް ލިބޭ ދަރިންނަށް ކިޔާ ރަސްމީ ނަމެއް.
(2) މައިންބަފައިން ދަރިންދެކެ ލޯބިން ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ