...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންދަނޑި
ނ.
(1) ބިމުގެ އަޑީގައި ދުވާކަމަށް ހީކުރެވޭ ރަނުގެ ދަނޑި.
(2) (މކ) މާކެޔޮޅު ކަމުދާމީހުން މިޔަރުގައި އަޅުވާން ގެންގުޅޭ މަޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންދަނޑި ދިޔަމަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ