...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންދި
ނ.
(1) ރަސްކަލަކަށް ކޮލިލާފަހުން ފުރަތަމަ ލިބިވަޑައި ގަންނަވާ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ކިޔާ ރަސްމީ ނަމެއް.
(2) ކަޅުބިލަމަހަށް ކިޔާ ވަނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންދިއަ . ރަންދިޔެ . ކެއުޅުކަމުދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ