...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންދިޔަ
ނ.
(1) އަންހެންކުއްޖަކާ ބޮޑަށް ހިތާވެގެން ލޯބިން ކިޔާ ވަނަމެއް.
ގިނައިން މިބަސް އިސްތިޢުމާލު ކޮށް އުޅެނީ ޅެމުގައެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ކަޅުބިލަމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންދިއަ . ރަންދިޔެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ