...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންގަނޑު
ނ.
މަޖާޒު:
ލޯބީން ނުވަތަ ޤަބޫލުކަން ބޮޑު ވެގެން މީހުންނާ ދިމާއަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަލިރަން . ގަނޑުރަން . ގޮބޮޅިރަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ