...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންގު
ނ.
(1) ކުލަޖައްސަން ގެންގުޅޭ ޚާއްޞައެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ ފުއްފުކަށް ނުވަތަ ގަނޑުގަނޑަށެވެ.
(2) (ހ) ކައްޓަލަ.
(3) ރަންގުވެލުގައި އަޅާ އޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންގު . ރަންގުއޮށް . ރަންގުވެޔޮ . ރަންގުފަޓާސް . ރަންގުލުން . މޫދުބުޅާ . ދަނބުބަށި . ތެލަވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ