...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންގުވެޔޮ
ނ.
ރަންގުއޮށް އަޅާ ވެޔޮ.
މިވެޔޮހެދެނީ ގަސްގަހުގައި ހަކި ހިއްޕައިގެންނެވެ.
އޭގައި އަޅާ އޮށް ފިތައިލީމާ ނިކުންނާނީ ރަންގުކުލައެވެ.
މިވެލުގެ ފަތް ވަރަށް ކުދިވާނެއެވެ.
މިއީ ވަލުގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް ހެދޭ ވެލެކެވެ.
މިވެޔޮ ރުކަކަށް އަރައިފިއްޔާ ރުއް މަރުވެސް ވެދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ