...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންގެރި
ނ.
ފަތިކޮށްފުޅާކޮށް ހުންނަ އަނގަކުޑަ މަހެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ އަޅިމުށިކުލައެވެ.
ތުނބުންފެށިގެން ނިތްމަތި ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
އަނގައިގެ ތިރީކައިރީން ފެށިގެން ލޮލުގެ ދަށްފަރާތާ ހަމައަށް ރީނދޫ ކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ