...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަބީޢު
ނ.
ރަބީޢު މޫސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަބީޢު . ރަބީޢުލްއައްވަލު . ރަބީޢުލްއާޚިރު . ބާރަމަސް . ބާރަމާލޫދު . ބާރަދުވަސް . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ޤައުމީދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ