...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކަ
ނ.
(ހ.) ބޯދީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އެމެއް.
މިއެން ބޯއްޖަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެއެވެ.
މިހުންނަނީ އަނގަ ބޮޑުކޮށް ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
އަދި ކަޅުރަތްކުލައެއްގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދަލަ . ހަނި . ހަނު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަރުބަސް . ހަޅިއަފޮނާ . ހަކަތަ . ހަކުރުބޮލި . ހަތަރުވަނަ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތިމައު . ހަތްނަރަކަ . ހިރިގައު . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިމަކަން . ހިމާރަށްގޮވުން . ހިތްހިތެކޯގޮވުން . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުއިފަތުހިކާ . ހުދުރޮނޑު . ހުދުލައްފާނަ . ހުދެންމަސްދަރި . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޮން ބޮއް . ހޯސާ . ނަށާމައު . ނަރަކަވަންތަވެރިން . ނަރުވާ ހަނދި . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަލައަތަވާ . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާރުއެރުން . ނިއަރަ . ނިދިބޮނދަ . ނިލަމެހި . ނިސްބަތުންބެހުން . ނީރުން . ނޫކާޅު . ނޫމަސްހިބަރު . ނޫމުގުރާން . ނޫޓު . ނެގޭނީ ދީފައިއޮތް ބަނޑުހަނޑުލެއް . ރަށްބޭރު . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަކަރަކަލުން . ރަކަރަކަޖެހުން . ރަކައި . ރަތްރޭރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ