...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކަރަކަ އެޅުން
މ.
(1) ގިނަބަޔަކު ތަނަކަށް އެއްވެގެން އުޅޭއިރު އެއުޅެވޭގޮތާއި އަޑުތައް އުފެދުން.
(2) ދޫންޏާއި މަސްފަދަ ތަކެތި އެއްތާކަށް މާބޮޑަށް ބޮނޑިވެގަތީމާ އުޅެވޭ ގޮތާއި އަޑުތައް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަކަރަކަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ