...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކަމު
ނ.
(1ވައްތަރު.) (2ބާވަތް.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީރުން . ކުކުރާމުގުރުން . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . މޮޅުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ