...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކިވުން
މ.
(1) މީހުންނާ ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހި ލަދުގަތުން.
(2) ލަދުގަތުމުގެ އަސަރު ފާޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުވުން . އަނގަ އިތާވުން . އަޑުކުރެހުން . ގޫރަކިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ