...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކިސްބޮނޑު
ނ.
ކަނދުރާމަތިން ކަށިފަޅައިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ފިރިހެންބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެލޭ . ކަށިބޮނޑު . ކިރޫޑަ . މީރާބޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ