...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަކުޢަތް
ނ.
ޤިޔާމަކާއި ރުކޫޢަކާއި، ދެސަޖިދަ ހިމެނޭގޮތަށް ނަމާދުގައި ކުރެވޭ ޙަރަކާތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ވިތުރިފަޅި . މަސްޖިދުސުންނަތް . މެދުއައްތަޙިއްޔާތު . ތަސްބީހަނަމާދު . ގަސްރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ