...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައި
ނ.
(ސގ) (1) ވާންކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ހިފެހެއްޓުމުގެ އިދިކޮޅު.
(3) ދޫވެފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑުލުފުށް . ހަނާކުރިމަސް . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަބަސްރައިވަރު . ހަކަވެޅާ . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައްދު . ހައްދުޖެހުން . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތްދޮޅަސް . ހަލުއި . ހާވިލާ . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިހޫ . ހިންބާރުކޮށްލުން . ހިންދޫރަ . ހިންދޫރަތިކި . ހިރުނބު . ހިތިތޮރާ . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހީނާފަތްއެޅުން . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހުނިލުން . ހުރަވީދުވަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހުދުކާފޫރު . ހުދުތިމަރަ . ހުތްދިނުން . ހޫރާލުން . ހެރަހަ . ހެއްލުން . ހޭބޯއެރުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ހޮޅި . ހޮޅިން . ހޯރަފިޔަ . ނަނު . ނަރު . ނަރުކޮއްޓި . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަގޫސޭސަރު . ނާރުޖެހުން . ނިއުޅުން . ނިއުޅުންޖެހުން . ނިމަ . ނީސްތާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ