...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައިވަރުބައި
ނ.
ރައިވަރުގެ ހަމަޔާ ގާތްގޮތަކަށް ބަސްތަކަކުން އެކުލަވާ ލައިފައިހުންނަ ޅެން ބަހުރުވައެއް.
މިސާލު:
ބުރުނީރައިވަރުބައި.
މާކެޔޮޅުކަމު ރައިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައިވަރުބައި . ދޮންހިޔަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ