...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައިވަރުފުރޭތަ
ނ.
(1) ރައިވަރު ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކަމަށް ހީކުރާ ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
(2) ރައިވަރުގެ ޚިޔާލީ އެދުރު.
(3) މަޖާޒު:
ގިނަރައިވަރު ދަންނަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ