...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައިފަލު
ނ.
އަތްމަތީގައި ގެންގުޅެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބަޑީގެ ޚާއްޞަ ބާވަތެއް:
މިބާވަތުގެ ބަޑީގެ ވަޒަން ނުކުމެގެން ދާހޮޅީގެ އެތެރެ، ހަދައިފައި ހުންނަގޮތުން ބަޑިން ނުކުމެގެންދާ ވަޒަންދާނީ ވަކިގޮތަކަށް އެނބުރެމުންނެވެ.
މިބާވަތުގެ ބަޑީގެ އޮޓޮމެޓިކް ވައްތަރުތަކާއި، އޮޓޮމެޓިކްނޫން ވައްތަރުތައްވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ