...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކާ
ނ.
(1) ސަލާމަތް.
(2) އެއްޗެއް ފޮރުވާ ފޮރުވުން.
(3) ފަޗިސްފޮތިގަނޑުގެ މެދުން ދެފަރާތުގައި ބުރަފަތިކޮށް ބަގިޔާޖަހައިފައި ހުންނަގޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުއެޅުން . ހިޔާ . ހެއިބެލުން . ހޮނުދަގަނޑު . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނާމާން . ނާސިބަލި . ނިވާފަތްގަނޑު . ނީރު . ރަށްތަޅުލުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަބަރު . ރައްކައު . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ރައްކޯ . ރައްކޯބައިން . ރައްކޯތެރި . ރަތްފުސް . ރިކޯޑު . ރިކޯޑުކުރުން . ރިޒާވުކުރުން . ރީނދޫހުން . ރެކުން . ރޯދަރުގައިއަލިފާންހިފުން . ބަނޑަހަގެ . ބަނޑުވޭން . ބަލިމަޑުކަން . ބިރުވެރި . ބިރުވެރިކަން . ބިރުވެރިއަޑު . ބިރުވެތިކަން . ބުލަޑްބޭންކު . ބެދޭމަޅިއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ބެލެހެއްޓުން . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން . ބޯސަޑީ . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރުފޮޅު . ކަޅުވެން . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކަތުރަންގެ . ކަސްބީބަލި . ކާލިގަނޑުމިޔަރު . ކޮށީހުން . ކޮންޕިއުޓަރު . ކޮރެފާނު . އަރިބަޑަހަގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ