...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ.
"ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ..
(ހަރުބަހެއް) (1) ދަތުރުކުރެވޭނީ ސަލާމަތްވާނެމަގު ހޯދައިގެންނެވެ.
(2) ވިސްނާބަލައިގެން އުޅޭށޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ