...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްދު
ނ.
(1) ފޯރާފޯރުން.
(2) މީހަކު މީހަކަށް ދޭންދިން އެއްޗެއް އެމީހަކަށް ދޭދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަން . ނުފޯރުން . ރަށްގޮވާއަޑު . ރިވާވުން . ރޫޅުން . ބޮލާލާޖެހުން . އަށް . އަރިސްކުރުން . އަކަސް . އެޑްރެސް . އޮޅިގިނައިކަން . މަ . ފުރާތަ . ފުރާތަކުރުން . ފޯރުން . ފޯރުވުން . ދަޢުވާލިބޭމީހާ . ދަޢުވާލިބުން . ދާންދެން . ދިނުން . ތާރީފުލިބުން . ލޮލުކަޅީގައިޖެހުން . ޒަކާތްބެހުން . ޒަކާތްދިނުން . ޒުވާބު . ޖަވާބު . ޖަވާބު ދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ