...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްދުކުރުން
މ.
(1) ފޯރުކުރުން.
(2) މީހަކު މީހަކަށް ދޭން ހަވާލުކުރިއެއްޗެއް ލިބެންވީ މީހާ އަށް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލާލާޖެހުން . އަރިސްކުރުން . ފުރާތަކުރުން . ފޯރުވުން . ދިނުން . ލޮލުކަޅީގައިޖެހުން . ޒަކާތްބެހުން . ޒަކާތްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ