...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްދުވުން
މ.
(1) މީހަކު މީހަކަށް ދިންއެއްޗެއް އެ މީހަކަށް ލިބުން.
(2) މަޖާޒު:
ޒިނޭކުރުން.
(3) (ސ) އަތުންހެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިވާވުން . ފޯރުން . ދަޢުވާލިބުން . ތާރީފުލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ