...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރައްޔިތުންގެދިދަ
ދިވެހި ދިދަޔާ އެއްގޮތަށް ކުލަތައް ހުރެފާ ހަނދުފަޅީގެ ބަދަލުގާ ހުދުކުލައިން އެއަތޮޅެއްގެ އަކުރު ޖަހައިފައި ހުރި ދިދައެއް.
މި ދިދަ ބޭނުން ކުރައްވައި އުޅުއްވީ އަތޮޅުވެރިން އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރު ކުރައްވާއިރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ