...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަވާ
ނ.
ގޮދަނުގެފުށުން ރެވިއޮށެއްހާ ވަރަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފުއްތަކެއް.
މިހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
މީ ޢާންމުގޮތެއްގައި ސޫޖީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަތަރުފަތިފޭލި . ރަކިކުރުން . ބިނާ . ބޮލާއެޅުން . ބޮޑުފުފޭތަޅައިލުން . ކޯޓުވުން . އަނގަ އިތާވުން . އަގުދިންހިސާބު . އިށަނގަ . އިށަނގޮ . ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . ވާރި . ވާތާކަން . މަލާފަތްމަސް . މެދުބަންނައެތި . މޮޅިވެރިކަން . މޮޔަހީވުން . މޯޅަމަ . މޯޅަލަނބު . މޯޅަލަބޯ . މޯޅަލަމައި . މޯޅަލަމޯ . މޯޅަލުބޯ . މޯޑަލަވައި . ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯށްޓަކަށްވުން . ފުކަކަށްވަންދެންބެވުން . ދޮޅި އަޅައިގަތުން . ތާޅަފިލިއޮޑީގެދުވެލި . ތުރަކުރުން . ތުއްރަވާހި . ތޭރަވައި . ގޮނޑިއަށް އެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ