...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަވޯ
ނ.
ކުޑަކުދިންނާ ފޮށިގަންނަކަމަށް ބުނާ ދެތްވެއް.
މީގެ އުނދަގޫ ޖެހުމުން.
ކުއްޖާ ބަލިވެއުޅެން ފަށައެވެ.
މަތިބަލައި ރޮއިހަދައެވެ.
ބޮޑުވުން ހުއްޓި ކަޅުކަޅީގެ ކުލަ ހުދުވެއެވެ.
ބޯބޮޑުވެ ގާތުން ކިރު ނުބޯންއުޅެއެވެ.
މިބަލިޖެހިފައިތިބޭ ކުދިންނަށް ރަވޯ ކައިފައިތިބޭ ކުދިންނޭ ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަވޯ . ރަވޯކައިފާހޮޑަށްލުން . ރަވޯކެއުން . ރަވޯވުން . ރާއްވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ