...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަމަތަ
ނއ.
(1) ހިމޭން.
(2) ކިޔަމަންތެރި.
(3) މައިތިރި.
(4) ނ.
ހަމަޖައްސާ ހަމަޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ރާމަނާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ