...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަމަލު
ނ.
(1) ރޮނގުތަކެއް ކުރަހައިގެން ޣައިބުގައިވާކަންތައް ހޯދާ ކަމަށްބުނާ ޢިލްމު.
(2) ފާލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަމަލު ޖެހުން . ރަމަލުބެލުން . ރަމަލުވެރިން . ބުރަންމާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ