...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަމަޟާން
ނ.
(1) ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެ 9 ވަނަމަސް.
(2) ރަމްޟާންމަސް.
(3) ރޯދަމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަތަރުހިތި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިދުވަސް . ރޯދަމަސް . ކުޑަހިތި . މެދުދިހަ . ފަހުރޯދަ . ފަހުދިހަ . ފަރުޟުރޯދަ . ފަސްހެޔޮދުވަސް . ފަސްރުކުން . ފިތުރުޒަކާތް . ފުރަތަމަދިހަ . ދެހަދިނުން . ތަރާވީސް . ތަރާވީސްނަމާދު . ޝައްވާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ