...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަމްޒު
ނ.
(1) އިޝާރާތް.
(2) ނަމުގެ ބަދަލުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ އަކުރު ނުވަތަ އަކުރުތައް.
(3) ފާހަގަ.
(4) ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރުއަތުލިޔުން . އަލްޖަބްރާ . ފަށް . ސޮއި . ޤައުމީދިދަ . ޤައުމީގަސް . ޤައުމީމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ