...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަފަރަފަ
ނ.
(1) ލަކުޑިތަކެއް ނުވަތަ ފަލަ ދަރުތަކެއް އެއްފަހަރާ ތަނަކަށް އެޅިގެންދާއިރު އިވޭއަޑު.
(2) ގޭގެއާއި ހަރުގެ ފަދަތަންތަން ވެއްޓިގެން ދާއިރު އިވޭއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަފަރަފައެޅުން . ރަފަރަފަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ