...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަފާ
ނ.
(އ) ރަފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރަފާތު . އަރަފާތްދުވަސް . މުޒްދަލިފާ . ފަތުރައިލުން . ފެތުރުން . ތަރަފާލުއެޅުން . ތަރެފާލެ . ތަމީމުތާރަ . ތާރުކުނާ . ޓެންޓު . ޙައްޖުދުވަސް . ޢުމްރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ