...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަފީގު
ނ.
ހިކިފަން ފުޅަނގި ކަހަލަ ކުޑަސޫތްޕެއް.
މި ސޫފި ދެފިޔަ ކާއްތައިގެން ރޭގަނޑަށް ވަރަށް ރީތި އަޑެއް އިއްވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންގިހުސޭނު . ފެންނިދަލި . ފެންނިލަނދި . ސަބުޒުޕަރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ