...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަފޫކުރުން
މ.
ފޭރާމުން ވީދިަފއި ހުންނަ ތަންތާނގައި އެބާވަތެއްގެ ރޮދިލައިގެން ބެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުއިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ