...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަދަ
ނ.
(ސ) (1) ކަށްޓަކުން ނުވަތަ ތޫނުއެއްޗަކުން ކޭއްތިގެން ގައިގެ ހަމުގައި އެޅޭ ކޫރު.
(2) ގަސްގަހުގައި ރޮނގުގޮތަށް ހުންނަ ރެނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ރާތާ . ބަރުދަން . ކަރަދުބަރަދު . ކާޑުމަސްބައި . އަރަނި . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . މީޒާންވުން . މުރަނދަގެނޑި . ދަހަރާ . ދަހަރާކަން . ދަހަރާކިލެގެ . ދަރިމުޑު . ތަނބު . ލައްކޮށްލުން . ސިރީފުރަސޫރަދައިރުބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ