...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަދި
ނ.
ދޮށްދަނޑީގެ ފުލުގައި އެޅުވުމަށް ހެތުރުގައި ޖަހާމަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަވެލި . ހުކުރެދި . ބަނޑުފެޅުން . ބޮނޑިދިނުން . ބޯށި . ޅިސްކުރަދި . ޅިސްކެރެދި . ކަނިކުރަދި . ކަނިކުރެދި . ކަނިކެރެދި . ކުނަހަނގާލި . ކޫރުންކެރެދި . އައްޕަތް . އަތްފޭރާ . އިލިކުރަދި . މާޒާންކުރެދި . ދަގުހަރު . ދިޔާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ