...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަދީފު
ނ.
އަކުރުތަކުގެ ތަރުތީބު ދީފައިވާ ލިއުމެއްގެބައެއް.
މިސާލު:
"ހ" ގެރަދީފު "ވ" ގެރަދީފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަދީފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ