...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތަކަޅޯއް
ނ.
(މ) ކަޅުއޮށުގެ ބާވަތެއް:
މީގެ ނިގޫ ފަތާއި ކަންފަތާއި އުރަހައާއި ތުނބުގައި ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ