...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތެ
ނ.
(ގ) ރަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގާޞަލަވާތް . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތީކިޔެވުން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބޮޑުފެހި . ފިލާވަޅުދިނުން . ސުވޭހުހީނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ