...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތް
ނ.
(1) ވިއްސާރަ ދުނީގެ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ތިރިޔަށް ހުންނަ ކުލަ.
(2) ސާފުލޭގައި ހުންނަ ކުލަ.
(3) ބެރެބެދިމަލުގައި ހުންނަ ކުލަ.
މިބަސް ނަން އިތުރަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކޮކާ . ހަރިންމަ . ހާސްފައި . ހިނގަމަސް . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިންދޫރަ . ހިރުނދުދޫނި . ހިމަދޮނާ . ހީނާ . ހުނގު . ހުނގުމަސް . ހުޅިހިކާ . ހުކުރުފަނި . ހުއިފަތުހިކާ . ހުއިތަނޑި މުގުރާން . ހުއްބު . ހުތްބުއި . ހޮރަ . ހޯޖާބޭކަލުން . ނަންބަރުވިނަ . ނަރުދޭވާނި . ނަވުރުމާ . ނަލަމަރިޔަން . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނިކަ . ނިގޫދިގުހިކާ . ނޫމަސް . ރަނބާލި . ރަނިކަ . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަންމަންފުއްލާ . ރަންދަޅަ . ރަންގުފަޅޯ . ރަންގުފޭރު . ރަކަ . ރަކަބޯދި . ރައުއަލަ . ރައޮހިނަ . ރައްކަޅަބޮނޑަ . ރައްވެލާފުމުން . ރައްދިދިމުޑު . ރައްތޮށިލުން . ރަމަކަކިޑި . ރަމްޒުކުރުން . ރަތަބަޑި . ރަތާނޑާ . ރަތުރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ