...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްހިނި
ނ.
ހިނީގެބާވަތެއް.
މިއީ އެންމެ ކުދި ހިންޏަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ހިންޏެކެވެ.
މިހިނި ވަރަށް ބާރަށް ދާނާނެއެވެ.
މިއީ ރަތްމުށި ކުލައިގައި ހުންނަ ހިންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައޮހިނަ . ކަނޑަހިނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ