...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްރީނދޫމަސް
ނ.
އާއްމު ބައްޓަން ރީނދޫ މަހާ އެއްގޮތްމަހެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރަތްކުލައެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށި މައްޗާއި ދެއަރިމަތީގެ ކުލައަކީ ރަތްކުލަ ނުވަތަ ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ދިގަށް ރީނދޫކުލައިގެ 01 ރޮނގު ނުވަތަ 21 ރޮނގު ހުރެއެވެ.
ކޮތަރިތައް ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ