...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްރުމާ
ނ.
ކުރީގައި ގެންގުޅުނު ރަތްކުލައިގައި، ހުންނަ ފަލިޔާކާޓްރުމާ.
މިއީ އިހުގައި އަންހެނުން ބޮލުގައި އަޅައި އުޅުނު ޚާއްޞަ ރުމާލެކެވެ.
މިރުމާ ބޮކްސާ ބަނުމަށާއި ތާރަޖަހާއިރު ކަރުގައި އައްސަން ބޭނުންކޮށް އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވުރުމާ . ކަދާމާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ