...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަތްރޭރު
ނ.
ރޭރުގެ ބާވަތެއް.
މިރޭރު ހުންނާނީ އާދައިގެ ރޭރަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ބޮނޑި މަސްކޮށެވެ.
ބުރަކަށީމަތީ ފަތްތައް ހުންނާނީ ރަތްކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ